کاتالوگ ها

دانلود کاتالوگ های کلید اتوماتیک کامپکت  16،25،32،40،50،63،80،100 آمپر

 

 کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت 16 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم

 


 

 کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت 25 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم

        


 

کاتالوگ کلید اتوماتیک کامپکت 32 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم

 


کلید اتوماتیک کامپکت 40 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم

 


کلید اتوماتیک کامپکت 50 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم


 کلید اتوماتیک کامپکت 63 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم


کلید اتوماتیک کامپکت 80 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم

 


 

کلید اتوماتیک کامپکت 100 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم


کلید اتوماتیک کامپکت 160 آمپر، سه پل (400ولت) قابل تنظیم

 


 دانلود کاتالوگ های کنتاکتورهای سری F


 

کنتاکتور 115 آمپر ، سری F

 


کنتاکتور 150 آمپر ، سری F


کنتاکتور 185 آمپر ، سری F

 


کنتاکتور 225 آمپر ، سری F

 


کنتاکتور 265 آمپر ، سری F

 


کنتاکتور 330 آمپر ، سری F


کنتاکتور 400 آمپر ، سری F


کنتاکتور 500 آمپر ، سری F


کنتاکتور 630 آمپر ، سری F


 

کنتاکتور 800 آمپر ، سری F


 دانلود کاتالوگ محصولات شرکت رعد الکتریک

 محصولات شرکت رعد


 دانلود کاتالوگ کلّی محصولات شرکت شیوا امواج

 محصولات شرکت شیواامواج


دانلود کاتالوگ کلّی محصولات تبن آلمان

 محصولات تبن


 دانلود کاتالوگ کلّی محصولات JBH

 محصولات شرکت JBH


بازخوردها